Манипулација информацијама – случај загађена Сурдулица!

Читам објаву фирме „Knauf insulation“ на њиховој званичној страни. Да не живим у Сурдулици и да нисам укључен у проблем загађења животне средине, рекао бих да су грађани Сурдулице који захтевају измештање њихове фабрике у забуни, да загађења нема, већ да их неко „свесно доводи у заблуду“, како објавише из горе наведене фирме. Последњом објавом предметна фирма приређује још један од трикова како би „замаглила“ оно што је грађанима Сурдулице чисто као суза. Ово је још један покушај да се створи обмана здравог разума и протури прича о томе како сви раде свој посао, а обичан народ ствара теорију завере без икаквог основа.
Њихова прича је из једног угла покривена, али остаје онда једно питање на који нам још увек не одговарају – шта је онда то што загађује ваздух, воду и земљиште у Сурдулици? Из тога произилазе следећа питања: Од чега потичу плавичасто-сиви слојеви облака? Ко ствара неподношљиви смрад у раним јутарњим часовима? Од чега је један део одвода који се улива у реку Врлу јарко црвене боје? Од чега настају „киселе кише“? Шта представља огромно брдо отпада у кругу фабрике? Шта проузрокује да грађани Сурдулице последњих година у повећаном проценту умиру од малигних обољења и болести дисајних органа?
Предметна фирма се потрудила да грађане Сурдулице информише о резултатима мерења, али је то урадила површно. Резултати нису пренесени у потпуности, јер као што се види из прилога, недостаје по двадесетак страница датих прилога. Прилоге можете преузети на следећој страници:
http://www.knaufinsulation.rs/sr/vesti/rezultati-merenja-kvaliteta-vazduha-u-surdulici
У прва три мерења с почетка године, из овога видимо да предметна фирма не загађује животну средину, а погледајте извештај Републичког инспектора за у области интегрисаног загађења,  Одсека за интегрисано загађење, Сектора инспекције за заштиту животне средине дана 31.07.2017. године (цитирам од речи до речи текст):
У складу са захтевом, републички инспектор за заштиту животне средине извршио је ванредни инспекцијски преглед код оператера „Knauf insulation“ д.о.о. Београд, фабрике за производњу камене вуне. На основу увида у приложену документацију и обиласка локације утврђено је:
 Оператер редовно врши прописана повремена мерења емисије преко овлашћеног правног лица, два пута годишње, о чему се води Евиденција у складу са Законом о заштити ваздуха (Сл, гласник РС бр.36/09 и 10/13″). Оператер је у 2017. години извршио прва годишња мерења емиије загађујућих материја у ваздуху на технолошким емитерима постројења.
Увидом о Извештај о мерењу емисије утврђено је да су предметни стационарни извори загађивања ваздуха усклађени са захтевима прописаним Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС 111/15“), осим за измерене вредности масене концентрације сумпорних оксида на емитеру куполне пећи.
Увидом у Извештај о оцењивању квалитета ваздуха амбијента у зони потенцијалног утицаја производног погона „Knauf insulation“ у насељу Бело Поље – Сурдулица, утврђено је да су измерене вредности испитиваних параметара на наведеном мерном месту у зони потенцијалног утицаја производног погона горе наведене фирме биле испод прописаних граничних вредности у наведеном временском периоду.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са Законом о заштити ваздуха (Сл. гласник РС бр. 36/09 и 10/13), а сходно својим овлашћењима републички инспектор за заштиту животне средине је донео решења коме се оператеру „Knauf insulation“ насеље Бело Поље налаже да изврши прописана мерења нивоа загађујућих материја у ваздуху мерењем концентрација укупних суспендованих честица, сумпордиоксида, амонијака и формалдехида у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гласник РС бр. 11/2010, 75/2010, 63/13) да предузме техничко-технолошке мере како би се емисија сумпорних оксида на емитеру куполне пећи свела на дозвољене границе и одговарајућим извештајем о мерењима емисије преко овлашћеног правног лица докаже да је емисија у прописаним границама. Сходно одредбама Закона о заштити ваздуха (Сл. гласник РС бр. 36/09 и 10/13) за утврђену незаконитост надзираном субјекту ће бити поднета пријава за привредни преступ надлежном тужилаштву.“
Овде је веома битан део који сам додатно затамнио, а нарочито онај део који сам обојио црвеном (упозоравајућом) бојом. Дакле, Републички инспектор је наложио да се емисија суспендованих честица сведе на дозвољену границу. Тек након тога нам предметна фирма показује непотпуне извештаје Института, за које додатно изражавам сумњу да нису у складу са законима, јер су, као што можете приметити исписани на неслужбеном писму државе у којој Институт послује.
Сурдуличани су паметни људи, који ће успети да разлуче шта је истина, а шта лаж и за добро своје деце донети одлуку, да ли ће наставити да живе у отровима или ће нешто предузети како би омогућили здравље свијим потомцима.
Share

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *